Vaše súkromie si vážime a plne ho rešpektujeme. Pre vybavenie vašej objednávky ako i pre komunikáciu s vami nevyhnutne potrebujeme niektoré vaše osobné údaje, bez ktorých nie je možné vašu objednávku vybaviť. Osobné údaje chránime pred zneužitím a v žiadnom prípade ich neposkytneme tretej strane. Osobné a kontaktné údaje však musíme poskytnúť našim partnerom zabezpečujúcim prepravu zásielok (Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti).

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ohm.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich klientov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ". Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že všetky objednávky zhromažďujeme v našom systéme www.ohm.sk pre potreby zaistenia dodávok tovaru, riešenia reklamácií.

Vytvorením objednávky v našom internetovom obchode súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely vybavenia vašej objednávky a so zhromažďovaním informácii o vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Zaväzujeme sa vaše osobné údaje z administratívneho prostredia www.ohm.sk odstrániť na základe vašej písomnej žiadosti avšak budete musieť vaše osobné údaje pravidelne vypĺňať pri každej objednávke.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidla manipulácie s dátami.